Mi a kiadatási eljárás menete?

Az eljárás elsősorban attól függ, hogy a kiadatást kérő állam az Európai Unió tagállama-e vagy sem. EU tagállam esetén az átadás úgynevezett európai elfogatóparancs alapján történik, amely gyorsabb eljárás (a keresett személy elfogásától legfeljebb 90 (kilencven) napon belül be kell fejezni) és a magyar állampolgár (kettős állampolgár) átadására vonatkozó szabályok is szigorúbbak (azaz megkönnyítik az átadást) az EU-n kívüli országokkal kötött kiadatási egyezményekben foglaltaknál. Folytatás

Meddig tarthat a kiadatási letartóztatás?

Az európai elfogatóparancs vagy nemzetközi körözés alapján keresett és elfogott személyek őrizete hetvenkét óráig tarthat. Ha a kiadni kért személy nem járul hozzá az átadásához és nem áll fenn az átadás megtagadási okok egyike, akkor a Törvényszék elrendeli az ideiglenes átadási letartóztatását, amelyről értesítik az európai elfogatóparancsot kibocsátó tagállamot az európai elfogatóparancs haladéktalan megküldése érdekében. Folytatás

Mi történik, ha egyszerre több ország is kibocsátott európai elfogatóparancsot ugyanarra a személyre?

Ha ugyanazon személy ellen két vagy több tagállam bocsátott ki európai elfogatóparancsot, a Fővárosi Törvényszék határoz az európai elfogatóparancsok végrehajtásáról, és az összes körülmény mérlegelésével dönt arról, hogy melyik európai elfogatóparancs alapján kerüljön a keresett személy először átadásra. A Fővárosi Törvényszék a döntés meghozatalakor figyelemmel van különösen a bűncselekmény súlyára és elkövetési helyére, az európai elfogatóparancsok kibocsátásának időpontjára.

Lehet-e óvadék mellett szabadlábon, akit kiadatási letartóztatásba helyeztek?

Nem, a kiadatási és átadási szabadságelvonó intézkedések egyike helyett sem rendelhető el házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom, és óvadékot sem lehet letenni, ezért kiemelkedő a jelentősége annak, hogy a bíróság bizonyítottnak látja-e a kiadatási feltételek fennállását, mert a szabadságelvonás elrendelése csak a feltételek hiányában kerülhető el.

Mikor helyezhető valaki előzetes letartóztatásba?

Előzetes letartóztatásra akkor kerülhet sor, ha szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folyik eljárás és tartani kell attól, hogy

  • a terhelt jelenlétét a szökés veszélye miatt másképp nem lehet biztosítani a büntetőügy során,
  • bizonyítékok begyűjtését megnehezítené vagy lehetetlenné tenné (pl.: bizonyítékokat megsemmisítene vagy tanúkat befolyásolna, mielőtt azok vallomást tettek),
  • újabb bűncselekményt követett el vagy követne el, megszökött vagy elrejtőzött, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult ellene.

Az előzetes letartóztatást a felsorolt okok közül akár egy, akár több miatt elrendelheti a bíróság.

Mit jelent az őrizetbe vétel és mi a vizsgálati fogság?

A vizsgálati fogság téves terminológia az előzetes letartóztatásra, annak ellenére, hogy ez a sajtóban időről időre megjelenik. Ilyenkor többnyire az előzetes letartóztatás értendő alatta, de az őrizetre is gondolhatnak. Őrizetnek az előzetes letartóztatást megelőző fogvatartást nevezi a büntető eljárásjog, amire akkor kerül sor, ha a terhelt előzetes letartóztatása valószínűsíthető. Arról ugyanis, hogy a terhelt előzetes letartóztatásba kerül-e, a bíróságnak kell döntenie. A terhelt elfogásától a bírói döntésig azonban a nyomozó hatóságnak (rendőrségnek, NAV nyomozóknak, ügyésznek) 72 (hetvenkettő) órája van arra, hogy a terheltet őrizetben tartsa és amennyiben szükséges, az előzetes letartóztatás elrendelését kezdeményezze. Folytatás

Hova kerül az, akinek az előzetes letartóztatását elrendelték?

Az előzetes letartóztatást büntetés-végrehajtási (bv.) intézetben kell végrehajtani, ezért az őrizet idejére rendőrségi fogdában elhelyezett terheltet a bírósági meghallgatást követően ? ha előzetes letartóztatását elrendelték ? átszállítják valamelyik bv. intézetbe. A védőt a bv. szervek a meghatalmazást, illetve kirendelést követően tájékoztatni tudják a fogvatartás pontos helyéről, és lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy a terhelt a védőjével ellenőrzés nélkül kommunikáljon. Folytatás